Veli Toplantıları

Her çocuk haftalık gözlem raporları ve okulumuzun eğitim sistemine özgü  gelişim değerlendirme ölçeği  ile takip edilir.

Öğretmenlerle yapılan haftalık süpervizyon toplantılarında çocukların gelişim süreçleri değerlendirilir. 

Bu veriler sistematik olarak her dönem sonunda uzman psikologlar ve öğretmenler tarafından velilere rapor halinde sunulur.

Yıllık  veli görüşmelerine ek olarak, gerekli görülürse çocuğun özel durumuna ait  toplantılar da düzenlenir.