Program Seçenekleri

Çocuklarımız için tutarlı bir günlük akışta farklı program seçenekleri sunmaktayız. Okula başlamadan önce , ebeveynlerle beraber çocuklarının gereksinimleri doğrultusunda en uygun program seçimi yapılmaktadır. Her sınıf kontenjanı, öğrenci/ öğretmen oranı temel alınarak oluşturulmuştur. Play grup sınıflarında ortalama olarak 1 öğretmen 5 çocuk, 3 yaş üstü gruplarda ise 1 öğretmen   8 çocuk oranı dikkate alınarak sınıf sayıları planlanmaktadır.

KIDS’de tutarlı günlük eğitim akışı izlenir. Bu yapılandırılmış akış sadece çocukların güven ortamını desteklemekle kalmayıp, ayrıca sosyal iletişim becerilerini geliştirmeyi de hedefler. Okul sürecinde gerçekleştirilen planlanmış bütün aktiviteler, çocuklara tüm gelişimsel (bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal) alanlarda potansiyellerini maksimum düzeyde kullanma olanağı tanır. Ayrıca çocuklara kapasitelerini, becerilerini fark etme, içselleştirme ve en iyi şekilde kullanma fırsatı yaratır.

 

2 YAŞ GRUBU (PLAY GRUP)

½ gün play grup programı ( 10:00 – 13:00 veya 14:30 – 17:00  arasında)

Play gruplarımızda İngilizce ve Türkçe sınıf seçenekleri sunulmaktadır.

3 YAŞ GRUBU

Tam gün programı ( 09:30 – 16:30 ) veya  ½ gün programı ( 9:00 – 13:00 veya 13:00 – 16:30)  her ikisi de İngilizce, Türkçe ve ½ gün İngilizce, ½ Türkçe seçenekleri sunulmaktadır.

4 YAŞ GRUBU

Tam gün programı ( 09:30 – 16:30 ). Tam gün İngilizce veya ½ gün Türkçe ve ½ gün İngilizce seçeneği sunulmaktadır.

5 YAŞ GRUBU

Tam gün programı ( 09:30 – 16:30 ), ½ gün Türkçe ve ½ gün İngilizce veya Tam gün İngilizce seçeneği sunulmaktadır.