Öğretmen Katılımı

KIDS yuvasındaki öğretmen profili Türkçe, Türkçe-İngilizce çift dilli ve anadili İngilizce olmak üzere erken yaş çocuk eğitim ve psikoloji alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Tüm eğitimciler özellikle High Scope programı üzerine özel eğitim almış, deneyimlerini ve becerilerini bu konuda geliştirmiş ve uzmanlaşmışlardır. Öğretmenler haftalık bazda süpervizyon alarak, uzmanlıklarını en üst seviyeye taşıma imkanı yaşamaktadırlar. Okulun kurucuları olarak deneyim ve bilgi paylaşımımızı bu süpervizyon seansları ve eğitim programlarıyla aktarmaktayız.

“ High Scope” programının temel prensiplerinden öğretmen/çocuk oranlarımız program içeriğinin en yüksek kalitede uygulanması ve aktarılabilmesini sağlamaktadır. Ortalama play grup sınıflarımız 1 öğretmen 5 çocuk, 3 yaş üstü sınıflarımızda, 1 öğretmen 8 çocuk oranına göre yapılandırılmıştır.

Ayrıca her hafta, her çocuğun gelişimsel durumunun aktarıldığı öğretmen, psikolog, okul müdürü ve kurucularının katıldığı süpervizyon toplantıları yapılmaktadır. Her çocuğun kendine özgü gereksinimleri detaylıca irdelenip, öğrenim yolculuğunda çocuğa destek olmak hedeflenmektedir. Ebeveynlere iki hafta da bir geribildirim verilmekte ve yılda 3 kez            ebeveyn-öğretmen toplantısı yapılmakta, gözlem raporları paylaşılmaktadır.