İngilizce Eğitimi

KIDS’de İngilizce Eğitimi anadili İngilizce olan uzman eğitmenler eşliğinde ve etkin öğrenme esaslarına sadık kalınarak yapılır. 

Bu bağlamda İngilizce dil eğitimi de yaşayarak öğrenmenin bir uzantısı olarak,  çocuklara oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle sunulur.

Küçük gruplar halinde uygulanan eğitim sürecinde amaç; çocuklara  anadillerinin yanı sıra 
İngilizceyi, konular çerçevesinde anlama ve konuşma becerilerini geliştirerek küresel dünyada etkin iletişim kurabilme yetisini kazandırmaktadır.