High Scope Yaklaşımı & Değerlendirme & Danışmanlık

 Eğitim programımızın temelinde aktif öğrenmeyi esas alan High Scope metodolojisi bulunmaktadır.

Kids Anaokulu’nda High Scope metodolojisini ülkemizin kültürel ihtiyaçlarına göre uyarladık;  High Scope metodolojisinin sınıf içi uygulaması üç temel prensibe dayanır;

  • Dikkatle seçilmiş zengin materyal çeşitliliğine sahip bir öğrenme ortamı. Bu ortamda çocukların seçim, düzenleme ve değerlendirme yaparak aktif katılımda bulunmalarını destekler.
  • Sınıfı oluşturan çocukların gelişim özelliklerine uygun, tutarlı etkin öğrenmeyi destekleyen bir günlük program.
  • Her çocuğu takip etmek ve değerlendirmek için hazırlanmış, Türkiye standardilizasyonu yapılmış ölçeğin uygulanması.

Bu ölçek; dil kullanımı, sosyal duygusal beceriler,  fiziksel gelişim ve bilişsel gelişimi kapsayan, sayma, alansal ilişkiler, sıralama, sınıflandırma ve zaman kavramsal alanlarını değerlendiren 35 boyuttan oluşan bir değerlendirme formundan oluşmaktadır.

Tüm öğretmenlerimiz High Scope metodolojisi konusunda eğitilmiştir. Bu uzmanlık her çocuğun kendi hızında ilerlediği ve kendine özgü potansiyelini gerçekleştirdiğine emin olmak için yakın takip ve gözlem yapılmasına, çocukların her boyutta bireysel ve özel ihtiyaçlarının desteklenmesine alan açmaktadır.

KIDS ekibinde, hem ebeveynleri hem öğretmenleri çocuklarla çıktıkları gelişimsel yolculuklarında desteklemek ve rehberlik etmek üzere birden fazla psikolog ve danışman mevcuttur.