Ebeveyn Katılımı

Ebeveynlerin çocuklarının gelişimini zenginleştirmede çok önemli bir rol oynadığına inandığımız için ebeveynlerle yakın iletişim kurmanın etkili olduğuna inanıyoruz. Bunu sağlamak için;

Okul yılı başlamadan önce veli, öğretmen ve çocukla, çocuğu ve veliyi daha derinlemesine tanımak için özel bir birebir tanışma seansı planlıyoruz. Bu şekilde, çocukların ihtiyaçlarını ve yeteneklerini anlayabilmekte, gözlemlemekte ve değerlendirilmekteyiz. Böylelikle eğitim programımızla daha hızlı bir uyum süreci oluşturulmaktayız. Bu süreç sayesinde, çocuğun ihtiyaçlarına veya tercihlerine göre yapılandırılmış bir yolculuk tasarlamaktayız Bu aynı zamanda sınıf ortamında öğretmen ve çocuk arasında pürüzsüz bir bağ oluşturmakta.

Çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için her çocuğun gelişimini takip edip, çocukla ilgili bilgileri periyodik olarak veli öğretmen toplantılarında ebeveynler ile paylaşmaktayız.

Tüm ebeveynler, web sitemiz üzerinden, “Life at Kids” adlı aylık bültenimiz aracılığıyla bilgilendirilmekte. Aylık menü, yaklaşan geziler veya okuldaki etkinlikler, işlenen aylık konu başlıkları, şarkılar ve çekilen fotoğraf/videolar web sitemiz aracılığıyla sizlerle paylaşılmakta.

Ebeveynler yılda en az bir kez okulumuzun Yılbaşı Partisi, sınıf faaliyetlerine, doğum günleri ve seminerler gibi etkinliklere katılımlarıyla okul yaşantımıza dahil edilmekte (Covid-19 önlemlerine göre düzenlenen etkinlikler). Belirli aralıklarla isteyen ebeveynler kitap okuma, meslek tanıtımı ve sanat çalışması gibi bireysel yeteneklerini paylaşmak üzere sınıfa davet edilmektedir.