Bakış Açımız

“KIDS”de her çocuğun kendine ait bir dünyası olduğu bilinciyle çocuklara kişisel özellikleri ve farklılıklarına göre yaklaşılmaktadır. Uzmanlığımız doğrultusunda KIDS eğitmenleri düzenli olarak özel eğitimlerden geçerek edindikleri beceri ve tecrübeleriyle çocuk odaklı, kişisel yaklaşımlı bakış açısını benimsemektedirler. 

Etkin Öğrenme 

Çocuklar, ellerindeki malzemelerden faydalanarak tüm duyuları aracılığıyla  deneyerek ve yaşayarak öğrenirler. Her çocuğun bire bir ilişkiye geçebileceği malzemelerin bulunduğu zengin öğrenme ortamı sayesinde KIDS’de çocuklar  yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini ve iletişim becerilerini olumlu yönde geliştirirler. KIDS eğitim sürecinde,  çocuklara seçim fırsatı tanınması da, onların özgüvenlerini geliştirirken aynı zamanda öz değerlerini keşfetme imkânı verir.
 

 

 

İngilizce Eğitimi

KIDS’de İngilizce Eğitimi anadili İngilizce olan uzman eğitmenler eşliğinde ve etkin öğrenme esaslarına sadık kalınarak yapılır. Bu bağlamda İngilizce dil eğitimi de yaşayarak öğrenmenin bir uzantısı olarak,  çocuklara oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle sunulur.

Küçük gruplar halinde uygulanan eğitim sürecinde amaç; çocuklara  anadillerinin yanı sıra İngilizceyi, konular çerçevesinde anlama ve konuşma becerilerini geliştirerek küresel dünyada etkin iletişim kurabilme yetisini kazandırmaktadır.

Geziler

KIDS eğitim modelinin ve yaşayarak öğrenmenin bir uzantısı olarak, işlenen konular çerçevesinde aylık geziler düzenlenir; yapılacak gezinin yeri ve saati daha önceden velilere bildirilir. Eğitim programı içinde yer alan konular ile gezilen yerlerdeki izlenimler arasında bir bağ kurularak,  öğrenilen bilginin kalıcı olması sağlanır. Çocukların  gezide elde ettiği deneyimler ve karşılaştığı farklılıklar, gelişimlerine katkıda bulunur.

Etkinlikler

Tam gün eğitim alan çocuklar her gün gelişimlerini destekleyen farklı bir etkinlik sürecine katılırlar.

Yaratıcı Drama Eğitimi:

Bu süreçte çocukların ifade yöntemlerini, iletişim ve doğaçlama becerilerini geliştirmeleri; farkındalık kazanmaları; yaşantılarını, deneyim ve hayallerini yaratıcı biçimde ortaya çıkartmaları amaçlanır.

Yaratıcı Müzik Eğitimi:

İşitsel algının geliştirildiği ritm ve ses çalışmalarından oluşan yaratıcı müzik eğitiminde, çocukların tempoyu hissetme ve ritme uyum sağlamaları, basit müzik aletleri ile müzikten zevk alabilmeleri amaçlanır.

Yaratıcı Hareket ve Jimnastik Eğitimi:

Farkındalığı arttıran yaratıcı hareket eğitiminde, çocukların vücut koordinasyonunu geliştirmeleri,  bedenlerini tanımaları, değişik beden bölümlerinin  işlevlerini fark ederek bunları yaratıcı biçimde kullanmaları, müzik ve dansı entegre etme becerilerini kazanmaları amaçlanır.

Yaratıcı Sanat Atölyesi:

Çocuklarda yaratıcılığı ön plana çıkartarak, farklı sanat uygulamalarını ve tekniklerini etkin öğrenme bakış açısıyla deneyimlemeleri amaçlanır