Eğitim İçeriği

Uygun öğrenme fırsatları sağlandığında okul öncesi yılların potansiyel gelişim için en önemli zaman olduğuna inanmaktayız.  Programımız, günlük akışındaki farklı aktiviteler aracılığıyla çocukların becerilerini ve potansiyellerini maksimum düzeyde geliştirmek için tasarlanmıştır.

Eğitim programımız ve uygulamalarımız, aktif öğrenmeyi ve bütün duyuları kapsayan, deneyimsel öğrenmeyi esas alan High Scope metodolojisine dayanmaktadır. Eğitim programımızda tüm yıl boyunca her yaş grubu için planlanmış belirli konular ve öğrenme deneyimleri yeralır. . Günlük akışımızdaki başlıca zaman dilimleri şunlardır;

Beraber Saat Zamanı: Haftalık belirlenen konu gerçek malzemelr, kitap, videolar, şarkılar, kuklalar ve görsel kartlar gibi materyallerle desteklenerek işlenir. Bu süre boyunca şarkılar, tekerlemeler, yaratıcı ifade ve grup oyunları ile yeni konu ve bağlantılı kelimelerin öğrenimini de aktif öğrenme esasiyle geliştirilir. Haftanın konusuyla bağlantılı ayda bir veya iki kere (Covid-19 önlemleri kapsamında) okul gezisi düzenlenir. Gezi öncesi belirlenen tarih ebeveynlere bildirilir. Okul gezileri programımızın deneyimsel ve aktif öğrenme bileşenlerini desteklediğinden programımızın önemli bir parçasıdır. Bazı konuları desteklemek için (terzi, müzisyen, diz doktoru vb.) konusunda uzman misafirler, sınıflarda ağırlanır.

Oyun Zamanı (Planla-Oyna/Yap-Değerlendir): Bu süreç içinde çocuklar kendi faaliyetlerini planlayarak, bunları gerçekleştirerek, yaptıklarını diğer çocuklar ve yetişkinler ile paylaşarak öğrenme süreçlerini tamamlarlar.

  • Plan: Plan zamanında çocuklar sınıfı oluşturan oyun köşelerinden hangilerinde, nelerle uğraşmak istediklerine dair seçimler yaparak karar verirler. Planlama zamanı çocuklara kendilerini ve tercihlerini dile getirmeleri için yapılandırılmış tutarlı bir fırsat sağlar. Bu zaman diliminde çocuklar çalışma zamanı içinde yapmayı düşündükleri aktiviteleri hareket, dil ve diğer becerilerini kullanarak yetişkinler ile paylaşırlar. Planlama sürecinde çocuklara yapmak istediklerine ilişkin düşüncelerini somut olarak aktarma fırsatı verilir.
  • Çalışma: Bu zaman dilimi içinde çocuklar, yaptıkları planları doğrultusunda, malzemeler ile faal olarak uğraşırlar ve birbirleri ile etkileşirler, bağımsız olarak çalışırlar, kendi malzemelerini bulurlar, hayal ederler ve yaratırlar. Çocuklar karşılaştıkları sorunlara çözümler ararlar ve edindikleri deneyimler konusunda diğer çocuklar ve yetişkinler ile konuşurlar. Yetişkinler ise çocukların yaşantılarını açık uçlu sorular sorarak genişletir, destekler ve değişik malzemeleri kullanmanın yeni yollarını bulmalarına rehber olurlar. Böylelikle çocuklar farkına varmadan yeni deneyimler edinip, cesaretlenirler. Bu pozitif duygular çocukların daha verimli ürünler yaratmalarına olanak sağlar.
  • Temizlik: Çocukların kullandıkları malzeme ve araç gereçleri daha önceden belirlenmiş ve etiketlenmiş yerlerine konması ve sınıfın eski düzenine getirilmesi sürecidir. Temizlik zamanı sınıfta düzenin yeniden kurulmasını sağlar. Çocuklar nesnelerin yerini ve bazı nesnelerin neden bir arada yer aldığını öğrenirlerken aynı zamanda bire bir eşleme, boyut, sıralama ve sınıflama becerilerinde de desteklenmiş olurlar.
  • Hatırlama: Planlama çalışmak ve değerlendirme birbirinden ayrılmaz bir süreçtir. Hatırlama, çocuklara çalışma zamanı içinde yaşantılarını değerlendirirken; amaçlarına ulaşmak için gerekli adımları sıralayıp, kazandıkları deneyimleri farkına varma fırsatı verir. Hedeflenene ulaşabilmiş olmak çocuklardaki motivasyonu arttırarak, özgüven ve kişilik gelişimlerini olumlu yönde etkiler. 

Küçük Grup Zamanı: Çocuklar o hafta okulda işlenen temel deneyim doğrultusunda öğretmenin önceden planladığı faaliyet üzerinde yoğunlaşırlar. Küçük grup zamanları çocukların ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirilir. Çocuklar araştırma, malzeme kullanma, tercihler yapma ve problem çözme ile uğraşırken yetişkin de çocuklara açık uçlu sorular sorarak ve yeni problem çözme yolları buldurarak çocukların edindikleri deneyimleri çeşitlendirir. Bu zaman diliminde amaç çocuklara yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı vererek onlara farklı bir bakış açısı kazandırmaktır.

Sanat Aktivitesi Zamanı: Çocuklar o hafta işlenen konu doğrultusunda öğretmenin önceden planladığı sanat faaliyeti üzerinde yoğunlaşırlar. Bu çalışma sırasında çocuklar, aktif öğrenme ortamında ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirilir. Çocuklar araştırma, malzeme kullanma, tercihler yapma ve problem çözme ile uğraşırken; yetişkinde çocuklara sorular sorarak, bu konuda yeni öğrendiği kelimelerle kendilerini ifade etme ve bildiklerini tekrar etme fırsatını sağlar. Bu çalışmalar sırasında çocukların küçük kas gelişimi, el - göz koordinasyonu, yaratıcılıklarını desteklemek de amaçlanmaktadır.

Çalışma Sayfası Zamanı: Çocuklarla o hafta işlenen konuyu pekiştiren çalışma sayfaları yapılır. Bu çalışmalar sırasında çocuklar yeni öğrendikleri kavramları pekiştirme, matematiksel çalışmalar yapma, konu ile ilgili ek bilgiler öğrenme fırsatı bulurlar. Bu sayfalar ve sanat çalışmaları hafta sonları dosya ile evlere iletilir. Böylece velinin okulda yapılanlar hakkında fikir sahibi olması sağlanır.

Programa destek olan  etkinlikler:

  • Yaratıcı Drama: Drama sırasında çocuklar dil ve iletişim becerilerini geliştirir. Doğaçlama ve rol yapma aracılığıyla dünyayı öğrenirler. Özgürce hareket ederek kendilerine güvenlerini ve farklı ifade biçimlerini güçlendirirler.
  • Yaratıcı Müzik: Bu süre zarfında çocuklar bedenlerini ve zihinlerini kullanarak işitsel algılarını ses ve müzik yoluyla geliştirirler. Müzik derslerimizde çocukların oyun dünyasına benzeyen, drama, diyalog, müzik ve hareketi birleştiren Carl Orff yaklaşımı kullanılmaktadır. Ayrıca perküsyon ve ritmi desteklemek için vücudumuzu kullandığımız Kekeça tekniğinden de faydalanılmaktadır.
  • Yaratıcı Hareket: Bu süre zarfında çocuklar hareket ve dans yoluyla kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade ederken vücutlarının farkındalığına varırlar. Vücudun yaratıcı ifadesi kendine güven, öz saygı ve öz değer için çok önemli bir unsur olan büyük motor becerilerin uyarılmasına ortam hazırlar. aylık hedefler içinde  farkındalık için yoga, göz- beden koordinasyonu için top oyunları, denge ve koordinasyon için jimnastik gibi çeşitli birçok pratiğin üzerinde durmaktadır.
  • Sanat: Sanat zamanı boyunca çocuklar çeşitli materyalleri kullanırken, kendilerini geliştirir ve yaratıcı benliklerinin pozitif şekilde desteklendiği bir ortamı keşfederler. Sanat etkinliği zamanı ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve çeşitliliği desteklemek için önemli bir zamandır. Yıl boyunca çocuklar birden fazla sanat yöntemiyle (örn. Suluboya, seramik, ebru vb.) ve ünlü birçok sanatçıların eserleriyle tanışır. Bu zaman boyunca çocuklar arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik uzun soluklu grup projeleri planlanmaktadır.

Bahçe Zamanı: Günlük rutinin bu zamanında çocukların uygulamalı ve aktif öğrenmeyi deneyimlemeleri için birçok fırsat vardır. Doğa onlara vücutlarını hareket ettirme yollarını keşfetmeleri için sonsuz değişken ve seçenek sunmaktadır. Bu, süreç her gün bahçenin farklı bölümlerinin keşfedildiği bir keyifli zamandır. Dışarıda oynamak özgürlük duygusunun gelişmesine ve büyük motor becerilerin gelişimine fayda sağlamaktadır. Çocukların bağlantı kurması, enerjilerini kullanması ve keyif alması için mükemmel bir zamandır. Yıl boyunca ekim ve hasat yaptığımız meyve ve sebze bahçemiz sayesinde mevsimlerin değişmesine tanık olmaktadırlar. Dışarıda oyun oynamanın mümkün olmadığı yağışlı günlerde bahçe zamanı çocuklarımızın motor kas gelişimleri ve enerjilerini aktramalarını sağlamak üzere çeşitli ekipmanlarla tasarlanan kapalı oyun alanında yapılmaktadır.

Yaz Okulu: Talebe göre KIDS yaz okulu ikinci dönem sonunda 6 haftalık süreyle başlar. Yarım gün ve tam gün seçenekleri hem İngilizce hem Türkçe program için mevcuttur.

 

Örnek 1 Günlük Program

09:30 Okula Varış, Isınma

09:50 Kahvaltı Zamanı – meyve zamanı

10:10 Beraber Saat

10:45 Oyun Zamanı (Planla-Oyna/Yap-Değerlendir)

11:45 Sanat Aktivitesi

12.15 Bahçede / Kapalı Alanda Oyun Zamanı

12:45 Öğle Yemeği

13:20 Kukla /Hikaye Zamanı

13:40 Çalışma Sayfası Zamanı

14:10 Etkinlik/Aktivite Zamanı (yaratıcı drama, müzik, hareket ve sanat)

14:40 Küçük Grup Zamanı

15:15 Kutu Oyunu Zamanı

15:40 İkindi Kahvaltısı

16:00 Bahçede / Kapalı Alanda Oyun Zamanı

16:30 Gitmeye Hazırlık Zamanı

 

Örnek Yarım Günlük Program

09:30 Okula Varış, Isınma

09:50 Kahvaltı – meyve zamanı

10:05 Beraber Saat

10:30 Çalışma Sayfası Zamanı

11:00 Oyun Zamanı (Planla-Oyna/Yap-Değerlendir)

11:40 Sanat Aktivitesi

12:00 Bahçede / Kapalı Alanda Oyun Zamanı

12:30 Öğle Yemeği

13:00 Gitmeye Hazırlık Zamanı