5 Yaş Grubu

ANASINIFI PROGRAMI - TAM GÜN PROGRAM

9.30-16.30 Türkçe eğitim, İngilizce eğitim, kahvaltılar ve öğle yemeği

KIDS Çocuk Yuvasında yaş gruplarına uygun tutarlı bir günlük program izlenir. Bu tutarlılık çocukların güven duygusunu destekleyerek, onların seçimler yapmalarına, kararlar alarak bunları uygulamaya koymalarına olanak tanır.

TÜRKÇE PROGRAM

GÜNLÜK AKIŞTA YER ALAN ANA ZAMAN DİLİMLERİ:

BERABER SAAT

KIDS’de çocukların yaş grubu özellikleri göz önüne alınarak, seçilen konular destekleyici materyaller kullanılarak karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde beraber saatlerde işlenir. Dramatizasyon uygulaması, çocuk şarkıları, tekerlemeler, parmak oyunu, kitaplar, gezi, görsel ve işitsel malzemeler ile konular pekiştirilir. Bu zaman diliminde çocuklar ve yetişkinler bir arada çalışır, birlikte eğlenir ve yaşanan ortak deneyimlerden birikim oluştururlar. Bu yaşantıların özeti her ayın sonunda velilere iletilen KIDS’de YAŞAM bülteninde yer alır.

KÜÇÜK GRUP ZAMANI

Çocukların, yetişkinlerin belirli bir amaç doğrultusunda seçmiş oldukları etkinlik çerçevesinde, materyallerle çeşitli deneyler yapmaları ve problem çözmeleri için ayrılmıştır. High – Scope temel deneyimleri ışığında küçük gruplar halinde uygulanan bu süreçte çocuklar, ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre kazanımlar sağlamak amacıyla keşifler yaparlar. Çocuklar araştırma, malzeme kullanma, tercihler yapma ve problem çözme ile uğraşırken, yetişkin de çocuklara açık uçlu sorular sorarak ve yeni problem çözme yolları buldurarak onların edindikleri deneyimleri çeşitlendirir ve ileriye taşırlar. Bu zaman diliminde amaç çocuklara yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı vererek onlara farklı bir bakış açısı kazandırmaktır.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlkokula hazırlık sosyal, psikolojik, zihinsel ve fiziksel olgunluk isteyen ve bu olgunluğun üstüne yapılandırılmış çalışmalardan oluşan bir bütündür. Çocuk bu çalışmalarla var olan yeteneğini geliştirir ve her yönden ilkokulda eğitim almaya hazırlanır.

KIDS okul öncesi eğitim programında bu çalışmalar gün içindeki etkin öğrenim sürecinin 45 dakikalık bir bölümünü kapsar. Haftanın her günü bir ana başlık üzerinde çalışılır. Seçilen çalışmalar ses, sayı, çizgi, deneysel çalışmalar ve kavram eğitimi olmak üzere beş ana başlıkta toplanmıştır. Bu çalışmalar bilişsel ve fiziksel gelişimin yanında çocuğu sosyal ve duygusal olarak da ilkokula hazırlar. Çocuk bir süre masada oturma, verilen çalışmayı tamamlamak için belirli bir süre sabır gösterme, dikkat süresini uzun tutabilme, el-göz koordinasyonunu güçlendirme, ödev sorumluluğu alma, işitsel olarak ayırt etme (dinlediğini anlama ve uygulama), görsel hafızasını geliştirme, kendini grup içinde ifade edebilme ve bildiklerini tartışabilme gibi yetenekleri doğrultusunda da desteklenir. Böylelikle çocuk ilkokula başlama ve bu deneyime atılma gücü kazanır ve bir başarma dürtüsü edinir.

PLAN, ÇALIŞMA VE HATIRLAMA SÜRECİ

KIDS eğitim programında, günlük akış içerisinde Planlama – Çalışma – Hatırlama üçlemi çocukların inisiyatif kullanma kapasitelerini ve problem çözme becerilerini güçlendirmek amacı ile uygulanmaktadır. Bu süreç içinde çocuklar kendi oyunlarını planlayarak, bunları gerçekleştirerek, yaptıklarını diğer çocuklar ve yetişkinler ile paylaşarak öğrenme süreçlerini tamamlarlar.

PLAN zamanında çocuklar sınıfı oluşturan oyun köşelerinden hangilerinde, nelerle uğraşmak istediklerine dair seçimler yaparak karar verirler. Çocukların kendi seçimleri doğrultusunda karar almalarını ve yapabilirlikleri ile temas kurmalarını hedefleyerek motive eder.

ÇALIŞMA sürecinde çocuklar yaptıkları planların doğrultusunda, malzemeler ile etkin olarak uğraşırlar, birbirleri ile etkileşirler, bağımsız olarak çalışırlar, kendi malzemelerini bulurlar, hayal ederler, yaratırlar ve karşılaştıkları sorunlara çözümler ararlar. Yetişkinler ise çocukların yaşantılarını açık uçlu sorular sorarak genişletir, destekler ve değişik malzemeleri kullanmanın yeni yollarını bulmalarına rehber olurlar. Bu pozitif iletişim, öğrenmekten zevk alan, araştıran, problem çözen, karar alan, bağımsız çalışabilen çocukların verimli süreçler yaşamalarına ve ürünler yaratmalarına olanak sağlar.

HATIRLAMA süreci, çocuklara çalışma zamanı içindeki yaşantılarını değerlendirme fırsatı verir. Çocukların amaçlarına ulaşmak için gerekli adımları sıralayıp, kazandıkları deneyimleri fark etmelerini sağlar.

İNGİLİZCE PROGRAM

GÜNLÜK AKIŞTA YER ALAN ANA ZAMAN DİLİMLERİ:

BERABER SAAT (CIRCLE TIME): Her hafta, çocukların yaş grubu özellikleri dikkate alınarak bir konu seçilir. Seçilen konunun içeriği yılın başında çocukların İngilizce düzeyleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Haftanın konusu beraber saatlerde yurt dışından bu grup için özenle seçilmiş kitap, pano, görsel malzeme gibi destekleyici materyaller kullanılarak işlenir. Ayrıca bu zaman dilimi içerisinde, kelime hazinesini genişletecek, konuyu destekleyen şarkı, parmak oyunu ve tekerlemeler öğrenilir. Bu konulara paralel olarak her ay bir gezi düzenlenir, yapılacak gezinin yeri ve saati daha önceden velilere bildirilir. Bu geziler konuyu görsel olarak desteklediği ve etkin öğrenme ortamını yaşattığı için eğitimin önemli bir parçasıdır.

SANAT ÇALIŞMASI (ART ACTIVITY): Çocuklar o hafta işlenen konu doğrultusunda öğretmenin önceden planladığı sanat faaliyeti üzerinde yoğunlaşırlar. Bu çalışma sırasında çocuklar, etkin öğrenme ortamında ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirilirler. Çocuklar becerilerini ve problem çözme yeteneklerini kullanarak araştırmalar yaparlar. Malzemeleri kullanırken yetkinlik kazanırlar ve yapmış oldukları tercihlerin keyfini, yaratıcılığı destekleyen bir ortamda deneyimlerler. Bu süreçte yetişkinin rolü, çocuklara sorular sorarak, çocukların yapılan çalışmada yeni öğrendikleri kelimelerle kendilerini ifade etme ve bildiklerini tekrar etmelerine fırsat sağlamaktır. Bu çalışmalar sırasında çocukların küçük kas gelişimi, el - göz koordinasyonu, yaratıcılıklarını desteklemek de amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET): Çocuklarla o hafta işlenen konuyu pekiştiren çalışma sayfaları yapılır. Bu çalışmalar sırasında çocuklar yeni öğrendikleri kavramları pekiştirme, matematiksel çalışmalar yapma, konu ile ilgili ek bilgiler öğrenme fırsatı bulurlar, odaklanarak konsantrasyonlarını arttırırlar.. Bu sayfalar ve sanat çalışmaları hafta sonları dosya ile evlere iletilir. Böylece velinin okulda yapılanlar hakkında fikir sahibi olması sağlanır.

ETKİNLİK ZAMANI

Öğrencilerimiz haftanın her günü bir ders saati farklı bir etkinlik sürecini keyifle yaşarlar. Yaratıcı müzik, drama, sanat ve haftada iki gün fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan yaratıcı jimnastik ve hareket eğitimine katılırlar.

BAHÇE / ÇOK AMAÇLI OYUN SALONU ZAMANI:

Okulumuzun her iki bahçesindeki geniş oyun alanları ve modern ekipmanları çocukların fiziksel gelişimini destekler. Kayma, sallanma ve tırmanma üniteleri çocukların büyük kas becerilerini desteklerken, kum havuzu rahat ve aktif kum oyunları oynayabilme olanağı sağlar. Aynı zamanda bahçe, çocukların temiz, açık havada rahatlayabildikleri bir zaman dilimidir. Havanın yağışlı olmadığı her okul günü çocuklar bahçeye çıkarlar.

Havanın elverişsiz olduğu günlerde çocuklar kapalı oyun salonunu kullanırlar. Bu zaman dilimi çocukların büyük kas becerilerini ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacı ile planlanmış oyunları içerir. Oyunlar basitten zora, serbest oyundan planlı grup oyununa doğru gelişimsel bir sıra takip eder. Oyunlara katılırken çocuklar, oyunu kurallarına uygun oynamak, oyunu kurmak, sürdürmek, sonlandırmak, sıra beklemek gibi sosyal ve bilişsel süreçleri uygulamayı öğrenirler.

KAHVALTI, YEMEK VE TEMİZLİK ZAMANI

Okulumuzda sabah meyvesi - öğlen yemeği - ikindi kahvaltısı verilmektedir.

Yemek zamanını, çocuklar öğretmenleri ile birlikte geçirirler. Yemek zamanı çocukların dengeli beslenmeyi öğrenmelerinin yanı sıra değişik lezzetleri denemeleri ve sofra kurallarına uygun düzenli yemek yeme alışkanlığını kazanmaları için iyi bir fırsattır.

Okulun kendi mutfağında, alınan danışmanlık eşliğinde, büyük titizlikle, dengeli beslenmeyi hedefleyen öğünler hazırlanır. Her ayın başında, o ayın yemek ve kahvaltı listesi velilere bülten ile birlikte iletilir.

Kahvaltı ve yemek zamanının ardından gelen temizlik saatinde çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları, öz bakım gelişimleri desteklenir.